PODMIENKY používania nafukovacieho hradu

 

 1. Vstup do skákacieho hradu je povolený len pod dohľadom dospelej sprevádzajúcej osoby. 
 1. Vstupuje sa v skupinkách v jednej vekovej kategórii.
 1. Zákaz ohrozovania seba či druhých agresívnym správaním.
 1. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek ukončiť váš pobyt v nafukovacej atrakcii.
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví spôsobenú nedodržaním bezpečnostných pokynov, alebo za ujmu spôsobenú inou osobou v nafukovacej atrakcii, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 1. Vstup je povolený deťom starším ako 3 roky.
 1. Maximálny počet detí v hrade je 10.
 1. Zakazuje sa vstupovať s akýmkoľvek ostrým predmetom alebo v topánkach, resp. inej obuvi.
 1. V nafukovacej atrakcii a jej blízkosti je zakázané fajčiť.
 1. Neskáčte v blízkosti vstupu.
 1. Zákaz vstupu bez povolenia prevádzkara zábavnej atrakcie.
 1. Vystúpte v prípade, že nafukovacia atrakcia stráca vzduch.
 1. Držte sa ďalej od kompresoru.

Skákací dom

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Pre viac informácií kliknite na Viac o cookies

Súhlasím
28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
akcia Dolná Ždaňa 2013
Skákací dom - akcia Dolná Ždaňa 2013
Prilbížiť obrázok
Maľovanie na tvár
Prilbížiť obrázok
Maľovanie na tvár - tiger
Prilbížiť obrázok
Bublinkovač v akcii
Prilbížiť obrázok
Akcia Nezbudská Lúčka 2013
Prilbížiť obrázok
V skákacom hrade
Prilbížiť obrázok