Podmienky prenájmu nafukovacieho hradu

Objednávanie

Objednávku môžete urobiť telefonicky alebo e-mailom. Objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje:

 

Odberateľ zabezpečí

 

Dodávateľ zabezpečí

 

Platba

 

Storno objednávky

 

Ostatné podmienky

Kvôli bezpečnosti atrakcie neprevádzkujeme v prípade nepriaznivého počasia – zrážky, silný vietor.

2 – 7 dní pred termínom nájmu požadujeme telefonické potvrdenie objednávky.

Za nedodržanie dohodnutého začiatku prevádzky zapríčinenú dodávateľom je dodávateľ povinný predĺžiť dobu prenájmu o dobu meškania, alebo znížiť fakturovanú sumu podľa platného cenníka.

Pri nedodržaní podmienok na prevádzku zapríčinenú odberateľom (napr. výpadky el. energie, nevhodné alebo priestorovo malé miesto prevádzky, prestoje v organizovaní) sa dodávateľovi vyfakturuje dohodnutá suma v plnom rozsahu.

Obsluha a osoby využívajúce atrakciu sa riadia pokynmi uvedenými na danej atrakcii.

 

Doprava

V Martine a blízkom okolí je doprava zadarmo, mimo Martina si účtujeme 0,20 €/1 km (cena je uvedená bez DPH).

 

Rôzne

Atrakcie prenajímame vždy s obsluhou, možnosť umiestnenia v exteriéri aj v interiéri.

Atrakcie je vhodné využívať na kultúrno-spoločenské udalosti, súkromné oslavy a akcie, firemné akcie, VIP eventy, reklamné akcie, Deň detí, Mikuláš, Dni mesta...